Versnijdenis? Waarom zou je!

Als moeder van 2 dochters, ben ik geraakt bij het idee dat er kennelijk zo'n sociale druk ligt op (zelfs al) jonge meiden dat de tendens om jezelf te veranderen, letterlijk: te laten versnijden, steeds groter wordt onder invloed van, ja wat?

Het pushte mij deel te nemen aan het gezamenlijk streven van diverse kunstenaars om deze trend onder de aandacht

te brengen.


 

Meer over

Rian van Nieuwkerk
http://www.rianvannieuwkerk.nl
 

Rian van Nieuwkerk

28 SEPT. t/m 13 OKT. 2013 • PROZITRON AKEN

H O M EIntrotekst_statement_mooi_kut_Deze_expositie_onderzoekt_de_houding_en_visie_in_de_maatschappij_ten_aanzien_van_de_vagina.html
K U N S T E N A A R Sdeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva.html
P E R S • E N• Z O Persenzo.html
F O T O B O E K Fotos_en_filmpjes.html
P R O G R A M M A 
+ T I J D E N Programma_Mea_Vulva_-_Mooi_Kut.html
D E  C O L U M NDe_Column_van.html
W O O R D E N  V A N  Woorden_rond_Mea_Vulva.html
V U L V A  L I E D Mea_Vulva_Lied.html
C O N T A C Tcontact_meavulva.html
G E D I C H T E N Gedichten_rond_Mea_Vulva_Amen_van_Stef_Joos.html
D E E L N E M E R S
L E E U W A R D E Ndeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva_in_de_Blokhuispoort_Leeuwarden.html
Rosa_Verloop_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut_2.html
Mieke_van_Zundert_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut_2.html

De expo

MEA VULVA

is mede mogelijk

gemaakt door: