Bronzen Vulva

De bronzen Vulva, glanzend als een kleinood. Zuiver en stil. Zij wordt warm indien waarachtig gekoesterd. Haar kleur zal verdiepen als de tijd met haar speelt. In haar ongeschonden hoedanigheid ontvangt zij, alleen dan laat zij het liefdevolle oog spiegelen.

Bekijk haar, bewonder haar en respecteer haar.


Mijn kleine statement voor dit in lichaamsieraad.

Meer over Renata Berk

Renata Berk

http://www.renataberk.nl/

28 SEPT. t/m 13 OKT. 2013 • PROZITRON AKEN

H O M EIntrotekst_statement_mooi_kut_Deze_expositie_onderzoekt_de_houding_en_visie_in_de_maatschappij_ten_aanzien_van_de_vagina.html
K U N S T E N A A R Sdeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva.html
P E R S • E N• Z O Persenzo.html
F O T O B O E K Fotos_en_filmpjes.html
P R O G R A M M A 
+ T I J D E N Programma_Mea_Vulva_-_Mooi_Kut.html
D E  C O L U M NDe_Column_van.html
W O O R D E N  V A N  Woorden_rond_Mea_Vulva.html
V U L V A  L I E D Mea_Vulva_Lied.html
C O N T A C Tcontact_meavulva.html
G E D I C H T E N Gedichten_rond_Mea_Vulva_Amen_van_Stef_Joos.html
D E E L N E M E R S
L E E U W A R D E Ndeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva_in_de_Blokhuispoort_Leeuwarden.html
Peter_Janssen_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut_2_2_2_2.html
Rob_van_Wijngaarden_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut_2_2.html

De expo

MEA VULVA

is mede mogelijk

gemaakt door: