Ivo Winnubst / Mom Hims 2

Opus Vulva

Opus Vulva is een muzikale Ode aan de vagina. Een compositie op basis van een tweedimensionale digitale visualisering in combinatie met het geboortemoment.

Kenji Kojima, Japans softwareontwikkelaar, maakte een muzikaal laboratorium waar ieder 2D beeld zijn/haar eigen klank/vorm kan krijgen. MomHims hanteerde de software om de ode Opus Vulva te componeren met als inspiratiegetallen:  22, 10 en 47.


Op 18 januari 2009 bij de opening van Mea Vulva / Mooi Kut in Groningen ‘testen’ twee mensen de Camera Obscura opstelling. Schoorvoetend en blasé. Niet in de bedoelde outfit, maar toch...ze durfden. Links achtereenvolgens Opus Vulva1, Opus Michiel en Opus EUS. Op de volgende pagina enkele Opussen uit Emmen.                              

Ga hier naar Opus Vulva vervolg 
Opus_Vulva_Ivo_Winnubst-Mom_Hims_vervolg_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut.html

Ga hier naar Camera Obscura
Ivo_Winnubst-Mom_Hims_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut_3.html

Ga hier naar Vagilurus Versus Vulgaris
Vagilurus_Versus_Vulgaris_Ivo_Winnubst-Mom_Hims_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut_3.html
 
Meer over Mom Hims
http://www.artivo.nl
 

28 SEPT. t/m 13 OKT. 2013 • PROZITRON AKEN

H O M EIntrotekst_statement_mooi_kut_Deze_expositie_onderzoekt_de_houding_en_visie_in_de_maatschappij_ten_aanzien_van_de_vagina.html
K U N S T E N A A R Sdeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva.html
P E R S • E N• Z O Persenzo.html
F O T O B O E K Fotos_en_filmpjes.html
P R O G R A M M A 
+ T I J D E N Programma_Mea_Vulva_-_Mooi_Kut.html
D E  C O L U M NDe_Column_van.html
W O O R D E N  V A N  Woorden_rond_Mea_Vulva.html
V U L V A  L I E D Mea_Vulva_Lied.html
C O N T A C Tcontact_meavulva.html
G E D I C H T E N Gedichten_rond_Mea_Vulva_Amen_van_Stef_Joos.html
D E E L N E M E R S
L E E U W A R D E Ndeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva_in_de_Blokhuispoort_Leeuwarden.html
Opus_Vulva_Ivo_Winnubst-Mom_Hims_vervolg_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut.html
Ivo_Winnubst-Mom_Hims_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut_3.html