Kan dat wel, een tentoonstelling als deze, op goede vrijdag?


Ik, als beleidend katholiek, al ben ik dan niet meer zo actief. Ik denk het wel.

Goede vrijdag is de scheidslijn tussen de vastenperiode en het feest van Pasen. De vasten is een bezinningsperiode, Pasen is een feest van nieuw

leven.


Als ik dan zo naar het thema van deze expositie kijk, dan denk ik, dat het allemaal nog niet zo raar is wat we hier doen. Want aan de ene kant is deze expositie een protest tegen vrouwen en meisjes die ongewild worden verminkt en gemarteld. Als er iets is, wat in de

christelijke gedachte leeft is het opkomen voor de zwakkeren, de lijdenden.


Verder roept deze expositie op tot respect voor wat de natuur ons, vrouwen, heeft gegeven. Een vulva, kut, vagina, ieder mag het een eigen naam geven,

een lichaamsdeel dat goed is, zoals het is. Een lichaamsdeel dat niet verbouwd hoeft te worden, niet  versneden, omdat er mensen zijn die willen beslissen over wat mooi is of niet.


Daarmee komen we op het  andere onderdeel van deze expositie, namelijk de ode aan de vagina.  Niet alleen is, een genot voor het oog, maar een bron van genot, en als het meezit, ook nog eens een bron van nieuw leven.


En juist dit thema  van nieuw leven wordt , ook in de kerk, gekoppeld aan het Paasfeest.


En wat is nu erger, dat de commercie zich meester maakt van een kerkelijk feest door alles te bedelven onder de meest afzichtelijke paashazen of eieren...

Of een expositie waar terdege is nagedacht over een thema, waar dertig kunstenaars en meer hun eigen  integere invulling aan hebben gegeven.


Dit is een expositie van solidariteit, van gevoel voor schoonheid, van openstaan voor genot, zonder dat daar nou iets platvloers mee wordt bedoeld.

Mea Culpa is de term waar de naam van de expositie als variatie op is gebaseerd. 'Mea Culpa', door mijn schuld. '


Maar hoe vaak voelen vrouwen zich na een sexueel misdrijf niet door en door schuldig, terwijl ze dat niet zijn. Mea Culpa is dan niet op zijn plaats!


Deze vrouwen moeten het trotse gevoel rond hun vagina weer terug krijgen.


Mea Vulva.


Dit is een expo over de vulva.


Om in latijnse termen te blijven


Mea vulva.


Tue vulva


Su vulva


Vulva nostre
Ave Vulva !Mieke van Zundert

O P E N I N G  W A A L W IJ K

H O M EIntrotekst_statement_mooi_kut_Deze_expositie_onderzoekt_de_houding_en_visie_in_de_maatschappij_ten_aanzien_van_de_vagina.html
K U N S T E N A A R Sdeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva.html
P E R S • E N• Z O Persenzo.html
F O T O B O E K Fotos_en_filmpjes.html
P R O G R A M M A 
+ T I J D E N Programma_Mea_Vulva_-_Mooi_Kut.html
D E  C O L U M NDe_Column_van.html
W O O R D E N  V A N  Woorden_rond_Mea_Vulva.html
V U L V A  L I E D Mea_Vulva_Lied.html
C O N T A C Tcontact_meavulva.html
G E D I C H T E N Gedichten_rond_Mea_Vulva_Amen_van_Stef_Joos.html
D E E L N E M E R S
L E E U W A R D E Ndeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva_in_de_Blokhuispoort_Leeuwarden.html
deelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva.html
Mea_Vulva_Aken.html

De expo

MEA VULVA

is mede mogelijk

gemaakt door:

 

28 SEPT. t/m 13 OKT. 2013 • PROZITRON AKEN