Mimicry


'mimicry = is het verschijnsel dat dieren en in mindere mate ook planten in kleur of vorm op andere dieren, planten of zelfs levenloze voorwerpen gelijken en wel zo dat het onderscheid tussen beiden niet onmiddellijk gezien wordt en dus het ene voor het andere kan worden gehouden.'

 

Ik heb een fascinatie voor dingen die niet lijken wat ze zijn. Organische vormen in de natuur, die lijken op....Rijp fruit, een droge noot, of toch iets anders? Is de natuur erotisch? Of is het erotische gewoon natuurlijk?

Meer over Hoppenbrouwers
 

Monica Hoppenbrouwers

28 SEPT. t/m 13 OKT. 2013 • PROZITRON AKEN

H O M EIntrotekst_statement_mooi_kut_Deze_expositie_onderzoekt_de_houding_en_visie_in_de_maatschappij_ten_aanzien_van_de_vagina.html
K U N S T E N A A R Sdeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva.html
P E R S • E N• Z O Persenzo.html
F O T O B O E K Fotos_en_filmpjes.html
P R O G R A M M A 
+ T I J D E N Programma_Mea_Vulva_-_Mooi_Kut.html
D E  C O L U M NDe_Column_van.html
W O O R D E N  V A N  Woorden_rond_Mea_Vulva.html
V U L V A  L I E D Mea_Vulva_Lied.html
C O N T A C Tcontact_meavulva.html
G E D I C H T E N Gedichten_rond_Mea_Vulva_Amen_van_Stef_Joos.html
D E E L N E M E R S
L E E U W A R D E Ndeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva_in_de_Blokhuispoort_Leeuwarden.html
Ann_Deroeck_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut.html
Inge_Nijhof.html

De expo

MEA VULVA

is mede mogelijk

gemaakt door: