Volop Zichtbaar

De vagina is zonder schaamte vol op zichtbaar; een duidelijke close-up, met de nadruk op de lijnvoering en rondingen. Een kleurloos geheel, waardoor de vagina is losgeweekt van het lichaam en daardoor de aandacht geheel op de vormen wordt gevestigd. De esthetische waarde van het beeld is dat de erotiek heeft weinig vat op het beeld, maar des te sterker wordt de manier waarop het beeld de innerlijke tekortkoming van het zien blootlegt; de vagina krijgt de status van schoonheid in het beeld.


Met deze ‘right in your face’ vagina wil ik de superioriteit van de vagina aangeven. Door de beeldcultuur van tegenwoordig is er veel over dit onderwerp te vinden, vooral op seksueel gebeid waar de vrouw ondergeschikt is aan de man, waar de vagina een ondergeschikte rol speelt. Dit wil ik doorbreken; de vagina staat voor mij voor onafhankelijkheid, liefde en geboorte. De vagina ontvangt en geeft. Sterk zijn door kwetsbaar te zijn.


Ik beschouw mijn kunstwerk niet als autonoom en geïsoleerd, maar het kunstwerk gaat uit van de samenhang tussen kunst, kunstenaars en de vaak rauwe, alledaagse realiteit.


Merel Lamaison

Meer over

Merel Lamaison
http://lamaisonnetje.hyves.nl/profiel/
 

28 SEPT. t/m 13 OKT. 2013 • PROZITRON AKEN

H O M EIntrotekst_statement_mooi_kut_Deze_expositie_onderzoekt_de_houding_en_visie_in_de_maatschappij_ten_aanzien_van_de_vagina.html
K U N S T E N A A R Sdeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva.html
P E R S • E N• Z O Persenzo.html
F O T O B O E K Fotos_en_filmpjes.html
P R O G R A M M A 
+ T I J D E N Programma_Mea_Vulva_-_Mooi_Kut.html
D E  C O L U M NDe_Column_van.html
W O O R D E N  V A N  Woorden_rond_Mea_Vulva.html
V U L V A  L I E D Mea_Vulva_Lied.html
C O N T A C Tcontact_meavulva.html
G E D I C H T E N Gedichten_rond_Mea_Vulva_Amen_van_Stef_Joos.html
D E E L N E M E R S
L E E U W A R D E Ndeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva_in_de_Blokhuispoort_Leeuwarden.html
Grietje_Bouman.html
Miki_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut_2.html

De expo

MEA VULVA

is mede mogelijk

gemaakt door: