Blijf van...

Blijf van mijn zachte voeten

Raak niet aan mijn donkere haren

Maar

You can touch my tra-la-la.


Blijf van mijn hart

Blijf van mijn ziel

Maar

You can touch my Tra-la-la.


Knijp niet in mijn wangen

Trek niet aan mijn rok

But

Whem your hands are clean and proper

And your mind is open and free

You can touch my Tra-la-la

For a second or two

For a second or three.Maarten Otten

28 SEPT. t/m 13 OKT. 2013 • PROZITRON AKEN

H O M EIntrotekst_statement_mooi_kut_Deze_expositie_onderzoekt_de_houding_en_visie_in_de_maatschappij_ten_aanzien_van_de_vagina.html
K U N S T E N A A R Sdeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva.html
P E R S • E N• Z O Persenzo.html
F O T O B O E K Fotos_en_filmpjes.html
P R O G R A M M A 
+ T I J D E N Programma_Mea_Vulva_-_Mooi_Kut.html
D E  C O L U M NDe_Column_van.html
W O O R D E N  V A N  Woorden_rond_Mea_Vulva.html
V U L V A  L I E D Mea_Vulva_Lied.html
C O N T A C Tcontact_meavulva.html
G E D I C H T E N Gedichten_rond_Mea_Vulva_Amen_van_Stef_Joos.html
D E E L N E M E R S
L E E U W A R D E Ndeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva_in_de_Blokhuispoort_Leeuwarden.html
Marina_Fernandez_Gomez_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut_2.html
Kirsten_Schreurs_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut.html

De expo

MEA VULVA

is mede mogelijk

gemaakt door: