Haar verhaal n.a.v. het voortplantings-syndroom

Dunne, dikke, flapperende, té grote, té strakke.

Lippen.


Gapende, verse, maagdelijke, geoefende, experte.

Kutten.


Mooi, lelijk, lekker, smerig.

Naturel.

Gecorrigeerd.

Verminkt.


----------------------------------------


De diversiteit is groot. Het ideaal is echter beperkt divers.

Het doel is zelfs nog schaarser in diversiteit.

Bijbehorende discussies zijn vaak van inhoud even beperkt divers,

als het (de) doel(en) is(kunnen zijn).


De essentie is verre van divers. Basaal en uiterst primair!

Los van uiterlijke problematieken en esthetische zoek- en/ of strooptochten.

Functioneel en helder… Eenduidig!

Voortplanten… OVERLEVEN!


Mijn werk kenmerkt zich door een houding, die dát wil laten zien waar het nu echt om gaat, of hóórt te gaan. Door mijn grafische taal, die als corrigerende tik aanscherpend en wakker schuddend dient, ontstaat een focus gericht op de essentie van een gegeven.


Deze essentie is vaak verhuld in een afleidende, misleidende of zelfs verwarrende verpakking.

De uiterlijke verschijningsvorm van een gegeven is vaak dominant middels zijn aandachteisende karakter. Terwijl het vaak een oppervlakkige positie vervuld!

Wanneer deze oppervlakkigheid van uiterlijk vertoon los van het totale gegeven wordt gefilterd, blijft een heldere kijk over op de essentie!


In het geval van de vulva is haar uiterlijke verleidingskracht misleidend en/ of belemmerend voor een heldere kijk op de essentie van de mens;

voortplanten, overleven PUNT.


MOOI KUT!


Meer over Jorg van Broekhoven
http://www.fraaai.nl/index.php?page=2&mode=viewGroup&groupname=Jorg+van+Broekhoven
 

Jorg van Broekhoven

28 SEPT. t/m 13 OKT. 2013 • PROZITRON AKEN

H O M EIntrotekst_statement_mooi_kut_Deze_expositie_onderzoekt_de_houding_en_visie_in_de_maatschappij_ten_aanzien_van_de_vagina.html
K U N S T E N A A R Sdeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva.html
P E R S • E N• Z O Persenzo.html
F O T O B O E K Fotos_en_filmpjes.html
P R O G R A M M A 
+ T I J D E N Programma_Mea_Vulva_-_Mooi_Kut.html
D E  C O L U M NDe_Column_van.html
W O O R D E N  V A N  Woorden_rond_Mea_Vulva.html
V U L V A  L I E D Mea_Vulva_Lied.html
C O N T A C Tcontact_meavulva.html
G E D I C H T E N Gedichten_rond_Mea_Vulva_Amen_van_Stef_Joos.html
D E E L N E M E R S
L E E U W A R D E Ndeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva_in_de_Blokhuispoort_Leeuwarden.html
Joke_Proper.html
Hans_van_Bijnen_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut.html

De expo

MEA VULVA

is mede mogelijk

gemaakt door: