Mea Vulva / Coco de Mer

Op sommige plekken in  Afrika worden meisjes besneden, vanwege de

cultuur of religie.

In  Nederland trekken we ons niets aan van hun cultuurbeleving en is

besnijdenis wettelijk verboden.

Bergman 2011.  In Oeganda zijn lange schaamlippen een

schoonheidsideaal. Hoe langer de schaamlippen, hoe mooier de kut. In

tegenstelling tot de besnijdenis is dit geen gevaarlijke ingreep en

worden de schaamlippen van meisjes van jongs af aan, langzaam opgerekt

In een documentaire over het sex leven van vrouwen  in hetzelfde

Afrika,  (Bergman 2011), hoorde ik een vrouw zeggen  dat ze trots is

op haar lichaam omdat ze zo is geboren.  IK heb met bewondering naar

haar gekeken, omdat ze absoluut niet gehinderd wordt door allerlei

schoonheidsidealen en haar lichaam volledig accepteert zoals het is.

Hoewel Vagina-correctie  in Nederland door bevoegde doktoren

hygienisch wordt uitgevoerd, vind ik  dit een uiting van een uit de

hand gelopen modegril en  zijn meisjes die dit door de porno-industie

opgelegde schoonheidsideaal nastreven m.i. net als  meisjes die

besneden worden, een slachtoffer van hersenspinsels van anderen. Om

die meisjes tegen zichzelf te beschermen en deze modegril in te

dammen, zouden er  van overheidswege regels moeten worden opgesteld die onnodige operaties voorkomen.


MEA VULVA

is mijn interpretatie van de coco de mer (zeekokosnoot) die alleen op

de Seychellen voorkomt.

Deze noot, die lijkt op de vulva van een vrouw, wordt gezien als een

vruchtbaarheidssymbool.


Jacqueline Louz

Meer over 
Jacqueline 
Louz
 http://www.arterykc.nl/index.php/de-kunstenaars/31-jacqueline-louzhttp://www.tanjavanheesch.nl

28 SEPT. t/m 13 OKT. 2013 • PROZITRON AKEN

H O M EIntrotekst_statement_mooi_kut_Deze_expositie_onderzoekt_de_houding_en_visie_in_de_maatschappij_ten_aanzien_van_de_vagina.html
K U N S T E N A A R Sdeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva.html
P E R S • E N• Z O Persenzo.html
F O T O B O E K Fotos_en_filmpjes.html
P R O G R A M M A 
+ T I J D E N Programma_Mea_Vulva_-_Mooi_Kut.html
D E  C O L U M NDe_Column_van.html
W O O R D E N  V A N  Woorden_rond_Mea_Vulva.html
V U L V A  L I E D Mea_Vulva_Lied.html
C O N T A C Tcontact_meavulva.html
G E D I C H T E N Gedichten_rond_Mea_Vulva_Amen_van_Stef_Joos.html
D E E L N E M E R S
L E E U W A R D E Ndeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva_in_de_Blokhuispoort_Leeuwarden.html
Ellen_Vroegh.html
Kris_Rens.html

De expo

MEA VULVA

is mede mogelijk

gemaakt door: