Mea Vulva / Mooi Kut is de naam van de expositie die in 2009 door het land (en buitenland) heeft gereisd. (In 2012 komt er een voorlopig einde aan met de slotexpositie in Leeuwarden, opening 7 april.)


Deze expositie ‘onderzoekt’ de houding en visie in de maatschappij ten aanzien van de vrouwelijke geslachtsdelen. De sfeer rondom de vrouwelijke geslachtsdelen en bijbehorende seksualiteit moet om een of andere reden geheimzinnig blijven; dat is best aardig, ware het niet dat het een soort geheimzinnigheid is die negatief uitpakt.


Inhoudelijk richten de deelnemende kunstenaars zich op verschillende aspecten.


De nieuwste trend dat vrouwen hun schaamlippen laten corrigeren. Het gaat hierbij soms om meisjes van nog geen 15 jaar. Is de oorzaak hiervoor te vinden in de vele sexreclames, porno-blaadjes en films? Drijft onzekerheid de meisjes naar de plastische chirurg, zich niet bewust van hun eigenheid en uniciteit?


Ernstiger is het echter nog wanneer er niet naar de scalpel gegrepen wordt om er ‘iets mooiers’ van te maken, maar om de vagina te verminken, zoals het in een aantal culturen nog steeds gebruikelijk is. Ondanks het verbod op meisjesbesnijdenissen (in Nederland), vinden ze nog steeds plaats (ook in of vanuit Nederland).


De vagina (is: de vrouw) als gebruiksvoorwerp: te koop of te huur. Is prostitutie wel zo normaal als we elkaar willen doen geloven? En, vrouwenhandel: is dat niet gewoon: kuttenhandel?


Ode aan de vagina. Naast het aan de orde stellen van deze misstanden, wil de expositie ook (en vooral) een ode aan de vulva zijn. De geslachtsdelen van de vrouw, in haar natuurlijke schoonheid, zonder plastisch chirurgische ingrepen, zonder verminkingen, zonder misbruik en zonder taboes. Want, is het niet zo dat juist taboes dergelijke misstanden in de hand werken en de normale omgang ermee in de weg staan?


Dat is dood zonde!


Agenda:

De aftrap van de expositiereeks vond plaats de 18e januari 2009, aan de Lage der A te Groningen, in de locatie van Kunstreizigers. Zie bovenaan deze pagina waar Mea Vulva / Mooi Kut op dit moment haar onderdak heeft.


M E A  V U L V A  •  M O O I  K U T

een ode aan de vagina

H O M E
K U N S T E N A A R Sdeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva.html
P E R S • E N• Z O Persenzo.html
F O T O B O E K Fotos_en_filmpjes.html
P R O G R A M M A 
+ T I J D E N Programma_Mea_Vulva_-_Mooi_Kut.html
D E  C O L U M NDe_Column_van.html
W O O R D E N  V A N  Woorden_rond_Mea_Vulva.html
V U L V A  L I E D Mea_Vulva_Lied.html
C O N T A C Tcontact_meavulva.html
G E D I C H T E N Gedichten_rond_Mea_Vulva_Amen_van_Stef_Joos.html
Mea_Vulva_is_the_name_of_the_exposition_that_traveled_through_the_Netherlands_and_abroad_in_2009._There_will_definitely_be_a_continuation_in_2012..html

28 SEPT. t/m 13 OKT. 2013 • PROZITRON AKEN

D E E L N E M E R S
L E E U W A R D E Ndeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva_in_de_Blokhuispoort_Leeuwarden.html

De expo

MEA VULVA

is mede mogelijk

gemaakt door: