Noli me tangere

Noli me tangere, de eerste woorden die Jezus na zijn opstanding tot Maria sprak. 'Raak Mij niet aan' zegt Jezus tegen Maria Magdalena in Johannes 20:17. Deze uitspraak heeft door de eeuwen heen, theologen en kunstenaars geïntrigeerd en is ook vanuit vrouw/man perspectief bepaald niet onbelangrijk. Waarom mag Maria Jezus niet aanraken, maar zegt hij tot de 'ongelovige Thomas' dat hij aan Jezus handen moet voelen? Spreekt hieruit geen argwaan rond vrouwelijke lichamelijkheid? zeker als Maria later in de traditie wordt voorgesteld als een zondige hoer? En wat te denken van theologen uit de eerste eeuwen na Christus die -onder andere- op basis van deze uitspraak vrouwen uitsluiten van het priesterschap? Kunnen wij hier een een link maken naar de vulva?  Waar niet over gesproken mag worden... maar wel als vloekwoord gebruikt wordt door menigeen? Moet de vulva achter het vijgenblad? Staat het vijgenblad niet voor uitvlucht en plaatsvervangende schaamte? Kennelijk, gezien de vervelende reacties die de tentoonstelling Mea vulva nu al kreeg is het slecht gesteld met onze schaamte ... Schaamte is een psychosociale emotie waarbij angsten om b.v. niet door de groep geaccepteerd te worden centraal staat. Schaamte is daarmee een sterk cultureel bepaald fenomeen.

In vele culturen zijn het vermijden van dergelijke gevoeligheden heel gewoon, de enkeling die geen (vijgen)blad voor de mond neemt, is al gauw het haasje.  Veel mensen zien we dan ook bepaalde uitingen fysiek uit de weg gaan, of vermijden dit onderwerp, ze wenden de blik af en ontwijken oogcontact. Dat is bij deze tentoonstelling niet nodig, Mea vulva is een Ode aan vagina. Noli me Tangre verbeeld de teerheid en zeker ook de kracht van dit schaamtemiddelpunt. De artistieke uitdaging was hierbij het weergeven van het willen maar niet mogen aanraken of vasthouden, wat resulteert in het 'bijna aanraken', en het 'mogen betasten met het blote oog'. 


Noli me tangere, is een installatie van Erik Sok voor de tentoonstelling: Mea Vulva, gebruikte materiaal: houtenkraal Praxis, schoenneus G.Track, plastic-koolblad MegaBrands inc., lijm Pattex, ontbijtspek Hofstee De Drie Eiken, rozijn GoldenFruit, sculpturenstandaard Boesner.


S@K


Meer over

Erik Sok
http://www.touch.exto.nl
 

Erik Sok

28 SEPT. t/m 13 OKT. 2013 • PROZITRON AKEN

H O M EIntrotekst_statement_mooi_kut_Deze_expositie_onderzoekt_de_houding_en_visie_in_de_maatschappij_ten_aanzien_van_de_vagina.html
K U N S T E N A A R Sdeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva.html
P E R S • E N• Z O Persenzo.html
F O T O B O E K Fotos_en_filmpjes.html
P R O G R A M M A 
+ T I J D E N Programma_Mea_Vulva_-_Mooi_Kut.html
D E  C O L U M NDe_Column_van.html
W O O R D E N  V A N  Woorden_rond_Mea_Vulva.html
V U L V A  L I E D Mea_Vulva_Lied.html
C O N T A C Tcontact_meavulva.html
G E D I C H T E N Gedichten_rond_Mea_Vulva_Amen_van_Stef_Joos.html
D E E L N E M E R S
L E E U W A R D E Ndeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva_in_de_Blokhuispoort_Leeuwarden.html
Erlinde_Ufkes_Stephanus_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut_3.html
Erik_Sok_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut_2.html

De expo

MEA VULVA

is mede mogelijk

gemaakt door: