Mon cher Courbet

In het schilderij “Mon cher Courbet” heb ik het schilderij “L’Origine du monde” als uitgangspunt genomen.

Het is een eerbetoon aan Gustave Courbet die zich in de 19e eeuw verzette tegen het heersende klassieke schoonheidsideaal en met name naakte vrouwen schilderde zoals ze echt waren. Het weergeven van de “echte werkelijkheid’ i.p.v. de “geïdealiseerde werkelijkheid” was in die tijd not done volgens de heersende elite.


Het gedachtegoed van Courbet komt dicht in de buurt van het uitgangspunt achter de expositie Mooi Kut, waarmee een aantal kunstenaars de hedendaagse “trend” ter discussie willen stellen om via allerlei ingrepen te moeten voldoen aan het thans heersende schoonheidsideaal van het vrouwelijk geslachtsdeel.


Ook in mijn werk wil ik laten zien dat de mens goed is zoals hij is. Naakt toont de mens zich in zijn meest pure vorm.

Meer over

Erie Merkus
http://www.eriemerkus.exto.nl
 

Erie Merkus

28 SEPT. t/m 13 OKT. 2013 • PROZITRON AKEN

H O M EIntrotekst_statement_mooi_kut_Deze_expositie_onderzoekt_de_houding_en_visie_in_de_maatschappij_ten_aanzien_van_de_vagina.html
K U N S T E N A A R Sdeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva.html
P E R S • E N• Z O Persenzo.html
F O T O B O E K Fotos_en_filmpjes.html
P R O G R A M M A 
+ T I J D E N Programma_Mea_Vulva_-_Mooi_Kut.html
D E  C O L U M NDe_Column_van.html
W O O R D E N  V A N  Woorden_rond_Mea_Vulva.html
V U L V A  L I E D Mea_Vulva_Lied.html
C O N T A C Tcontact_meavulva.html
G E D I C H T E N Gedichten_rond_Mea_Vulva_Amen_van_Stef_Joos.html
D E E L N E M E R S
L E E U W A R D E Ndeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva_in_de_Blokhuispoort_Leeuwarden.html
Erik_Sok_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut_2.html
Ellen_van_Putten_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut.html

De expo

MEA VULVA

is mede mogelijk

gemaakt door: