Pianowoman

De grote paradox bij het afbeelden van vrouwelijk naakt is:

• Waar begint de grens van pornografie?

• Wanneer wordt het afbeelden van vrouwelijk naakt als pornografisch materiaal gezien, bedoeld om de vrouw tot lustobject te maken?

• Is een albeelding pornografisch te noemen als er een sexuele handeling wordt afgebeeld of wordt alleen het afbeelden van de genitaliën al als pornografisch ervaren?

• Waar houdt voor sommigen de grens van beeldende kunst op en wordt uit- of afgebeeld naakt niet meer als schoonheid maar juist als

schokkend, respectloos en vrouwvernederend ervaren?


Eigenlijk begint zich hier een flinterdunne bijna onzichtbare maar soms

wel voelbare grens af te tekenen. Is het schilderij Pianowoman niet

alleen maar een muzikale vorm maar is het inhoudelijk een vrouw als

bespeelbaar instrument en lustobject zonder hoofd, armen en benen,

zoals kunstenaar Jonas Staal het schilderij beschreef in het programma Kunstuur van de AVRO.?

Of begrijpen we dat als het schilderij met hoofd, armen en benen zou

zijn geschilderd het de kracht van de vorm had verloren die het juist

maakt tot wat het is? Een geabstraheerde muzikale vrouwelijke vorm

die de schoonheid van vrouwelijke vormen juist uitbeeldt.

Onder andere met dit schilderij als uitgangspunt wil ik deel uitmaken

van de expositie Mea Vulva en de vragen en reacties die deze

tentoonstelling oproept.


Over de censuur van haar twee schilderijen in het

gemeentehuis van Huizen in 2008

Tijdens een expositie in het gemeentehuis van Huizen zorgden

twee van haar schilderijen, Danseuses Exotiques en

Pianowoman (zie afbeelding) in 2008 voor de nodige landelijke

commotie na een klacht van drie moslims die deze schilderijen

aanstootgevend vonden.

De gemeente Huizen honoreerde deze klacht en verzocht haar

de schilderijen uit het zicht te hangen.

Vroegh ging niet akkoord met deze censuur en informeerde de

pers. Er is in binnen- en buitenland door verschillende media

aandacht aan besteed op radio, televisie en in diverse kranten,

waarbij rond de vrijheid van meningsuiting (kunstuiting) een

brede discussie ontstond.

Ellen Vroegh

Meer over 
Ellen Vroegh
 http://www.artscreen.nl/http://www.tanjavanheesch.nl

28 SEPT. t/m 13 OKT. 2013 • PROZITRON AKEN

H O M EIntrotekst_statement_mooi_kut_Deze_expositie_onderzoekt_de_houding_en_visie_in_de_maatschappij_ten_aanzien_van_de_vagina.html
K U N S T E N A A R Sdeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva.html
P E R S • E N• Z O Persenzo.html
F O T O B O E K Fotos_en_filmpjes.html
P R O G R A M M A 
+ T I J D E N Programma_Mea_Vulva_-_Mooi_Kut.html
D E  C O L U M NDe_Column_van.html
W O O R D E N  V A N  Woorden_rond_Mea_Vulva.html
V U L V A  L I E D Mea_Vulva_Lied.html
C O N T A C Tcontact_meavulva.html
G E D I C H T E N Gedichten_rond_Mea_Vulva_Amen_van_Stef_Joos.html
D E E L N E M E R S
L E E U W A R D E Ndeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva_in_de_Blokhuispoort_Leeuwarden.html
Joanne_Durtler_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut_3.html
Jacqueline_Louz.html

De expo

MEA VULVA

is mede mogelijk

gemaakt door: