Mea Vulva - Caroline Westerhout

dicht gaat het licht

van lust en leven

met angst en beven

ingegeven

ingesnoerd

door de etalage der keuzes

dalen de gordijnen

van goedkope leuzen

en valse pracht en praal


teder verminkt mij

mijn trots is van staal
Totally Naked - Caroline Westerhout


ik heb kwetsend gerend

en struikelend gelegen

gelopen en stilgestaan

op zoek naar uitersten

het intiemste in mij

gevoed door mijn bestaan

waar ik de moed vond

om te blijven

om te gaan zonder

om te kijken

zonder mijn zwakte te ontwijken

was daar de finish

en daarnaast de streep

het intieme wat mij kneep


gevonden wat ik zocht

geschilderd wat ik mocht

was mijn eindstreep het begin

en de vulva mijn zin

 

Meer over Caroline

Westerhout
http://www.carolinewesterhout.nl
 

Caroline Westerhout

28 SEPT. t/m 13 OKT. 2013 • PROZITRON AKEN

H O M EIntrotekst_statement_mooi_kut_Deze_expositie_onderzoekt_de_houding_en_visie_in_de_maatschappij_ten_aanzien_van_de_vagina.html
K U N S T E N A A R Sdeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva.html
P E R S • E N• Z O Persenzo.html
F O T O B O E K Fotos_en_filmpjes.html
P R O G R A M M A 
+ T I J D E N Programma_Mea_Vulva_-_Mooi_Kut.html
D E  C O L U M NDe_Column_van.html
W O O R D E N  V A N  Woorden_rond_Mea_Vulva.html
V U L V A  L I E D Mea_Vulva_Lied.html
C O N T A C Tcontact_meavulva.html
G E D I C H T E N Gedichten_rond_Mea_Vulva_Amen_van_Stef_Joos.html
D E E L N E M E R S
L E E U W A R D E Ndeelnemende_kunstenaars_aan_Mea_Vulva_in_de_Blokhuispoort_Leeuwarden.html
Jan_van_Os_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut_3.html
Bart_Vromans_bij_Mea_Vulva_Mooi_Kut_3_2_2.html

De expo

MEA VULVA

is mede mogelijk

gemaakt door: